Sarasgad Fort

Loading Events

← Back to Events

Sarasgad Fort

+ Google Map
Sarasgad Fort
Sarasgad, Maharashtra 410205 India

सरसगड (Sarasgad)
Ways To Reach :
We can go to fort through ‘Dindi Darwaza’. This is the only way to the fort. One should alight at Pali and go to the fort through ‘Dindi Darwaza’. Go to left from backside of the temple. This way heads straight to the bastion of the fort. There is a room at the base of the bastion. It was residence of the guards. From here ascend about 96 steps and go at the main entrance of the fort. Opposite to it is a gatehouse.

http://trekshitiz.com/trekshitiz/Ei/Sarasgad-Trek-S-Alpha.html

पोहोचण्याच्या वाटा :
१) गडावर जाण्यासाठी मात्र ‘दिंडी’ दरवाजाची वाट वापरात आहे. पाली गावात उतरून या दरवाज्याने गडावर जाता येते. मंदिराच्या मागील बाजूस असणार्‍या डांबरी रस्त्यावरून डावीकडे वळावे आणि मळलेली वाट पकडावी. ही वाट सरळसोट असून आपणास थेट गडाच्या बुरुजापर्यंत आणून सोडते. बुरुजाच्या पायथ्याशी एक खोली आहे. या खोलीचा उपयोग पहारेकर्‍यांना राहण्यासाठी होत असे. पुढे दरवाज्यापर्यंत जाण्यासाठी ९६ पायर्‍या चढाव्या लागतात. या पायर्‍या जरा जपूनच चढाव्यात कारण पाय घसरला तर दरीत पडण्याचा धोका उद्भवतो. पायर्‍यांची वाट फार दमछाक करणारी आहे. या पायर्‍या आपल्याला सरळ दरवाजापर्यंत आणून सोडतात.

२) गडावर जाण्यासाठी अजून एक वाट असून ती फारशी वापरात नाही. पालीहून तेलारी गावात जावे. तेलारी गावातून घळीमार्गे उत्तर दरवाजा गाठावा.

http://trekshitiz.com/trekshitiz/marathi/Sarasgad-Trek-S-Alpha.html

Sarasgad Fort
  • There were no results found.
Scroll to top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!