Loading Events

← Back to Events

Kavanai Fort

+ Google Map
Kavanai
Kawanai, Maharashtra 422402 India

कावनई (Kavnai)

Ways To Reach :
From Igatpuri or Ghoti board in a bus towards Upper Vaitarna and alight at Waki junction. From here a route towards right takes us to the base village,Kavnai. About after an hour of walking we reach the base village of this fort.

Kavnai fort lies to the right side of the base village. A snout of the hill lands in the base village. After half-an-hour of walk over this snout there is a right turn which leads us to a cleft. A simple rock-climbing from here will take us to the main doorway of the fort. It takes about an hour to reach upto the main doorway from the base village.

http://trekshitiz.com/trekshitiz/Ei/Kavnai-Trek-K-Alpha.html

पोहोचण्याच्या वाटा :
कावनई मार्गे :-
कावनईला जायचे असल्यास इगतपुरीला किंवा घोटीला यावे. येथून कावनई गावाकडे जाणारी बस पकडावी. कावनई गाव हे किल्ल्याच्या पायथ्याचे गाव आहे. इगतपुरीहून अप्पर वैतरणाला जाणारी बस पकडून वाकी फाट्यावर उतरावे. वैतरणाकडे जाणारा रस्ता सोडून उजवकडची वाट पकडावी. या फाटयापासून १ तासाच्या चाली नंतर आपण कावनई गावात पोहचतो. गावात कपिलाधारातीर्थ नावाचा आश्रम आहे. गावात शिरल्यावर उजव्या हातालाच किल्ला दिसतो. किल्ल्याची एक सोंड गावात उतरलेली आहे, या सोंडेवरून चढत जायचे. अर्ध्या तासाच्या चालीनंतर वाट उजवीकडे वळते आणि चिमणीपाशी येऊन थांबते. पुढची चढाई चिमणीतूनच आहे. येथे सोपे प्रस्तरारोहण करून, आपण किल्ल्याच्या दरवाजापाशी येऊन पोहचतो. गावापासून इथपर्यंत पोहचण्यास १ तास पुरतो.

http://trekshitiz.com/trekshitiz/marathi/Kavnai-Trek-K-Alpha.html

 

  • There were no results found.