Chanderi Fort Maharashtra

Loading Events

← Back to Events

Chanderi Fort Maharashtra

+ Google Map
Chanderi Fort Maharashtra 410206 India

FortHeight : 2330 ft.
Type : Hill forts Fort Range : Matheran
District : Thane Grade : Hard

Ways To Reach :
From Chincholi :
Alight at Vangani station on the Mumbai-Karjat rail-route. From there, follow the railway track (towards Badlapur) till you reach Goregaon village. A dirt-path going to the left from the main road leads to village Chincholi at the base of the fort. It is also possible to hire a vehicle from Vangani station to get to this village.

Alternatively, you can walk down to Chincholi from Badlapur Station in about 45 minutes.

Leaving behind Chincholi towards your right there are two paths trailing upwards from either side of a small hillock. The path going from the right hand side of the hill is rocky while the path on the left hand side meanders through shrubbery growing on slippery red mud. Both the paths lead to a small peak. From here keep walking towards a ‘T’-shaped niche equidistant from the two mountains ahead. The mountain to the right is Mhasmaal while the tall pinnacle to the left is Chanderi. A little ahead of the peak lie few steams of water. The path just above these leads to the waterfalls. Once beyond the hollow of the waterfalls, start climbing on the path towards the left to reach the top. Approximately in an hour, you will reach the peak. The path is very narrow and on both sides slope steeply down to the valley. The path to the left leads to the cave.

It would be ideal to engage a guide for trekkers visiting Chanderi for the first time.

http://trekshitiz.com/trekshitiz/Ei/Chanderi-Trek-C-Alpha.html

पोहोचण्याच्या वाटा :
मुंबई – कर्जत लोहमार्गावरील ‘वांगणी’ या रेल्वे स्थानकावर उतरावे. तेथून लोहमार्गाच्या कडेकडेने (बदलापूरच्या दिशेस) जाणार्‍या वाटेने गोरेगाव गाठावे. मुख्य रस्त्यावरून डावीकडे जाणारी वाट चिंचोली या पायथ्याच्या गावी घेऊन जाते. बदलापूर स्थानकात उतरून चिंचोलीस साधारण पाऊण तासाची पायपीट करूनही पोहचता येते. (वांगणी स्थानकातून गोरेगाव पर्यंत जाण्यास भाड्याची वहानेही मिळतात.)

चिंचोली गावास उजवीकडे ठेऊन वर जाणार्‍या दोन वाटा आहेत. एका लहानश्या टेकाडाच्या दोन बाजूंनी ह्या वाटा जातात. टेकडीच्या उजवीकडून जाणारी वाट दगडधोंड्यांमधून जाणारी खडकाळ आहे. तर टेकडीच्या डावीकडून जाणारी वाट घसरडया लाल मातीवरील झाडांझुडपांतून जाणारी आहे. ह्या दोन्हीही वाटा मध्यभागी असणार्‍या एका लहानशा पठारावर घेऊन जातात. तेथून दोन डोंगराना सामाइक असणारी, इंगजी ’T’ अक्षराच्या आकाराची खाच दिसते. त्या दिशेने चालत राहावे, ह्या खाचेच्या उजवीकडचा डोंगर म्हैसमाळचा, तर डावीकडचा उंच सुळका असणारा डोंगर चंदेरी होय. पठारावरून थोडे पुढे गेल्यावर पाण्याचे काही ओहोळ लागतात. त्याच्याचवर धबधब्याचा मार्ग आहे. धबधब्याचे पात्र ओलांडून ,धबधब्याच्या डावीकडे असणार्‍या पाय वाटेने गड चढण्यास सुरवात करावी. साधारणत: तासाभराच्या चढणीनंतर आपण एका चिंचोळ्या माथ्यावर पोहोचतो. त्याच्या दोन्ही बाजूस दरी आहे. तेथून डावीकडे जाणारी वाट थेट गुहेपाशी घेऊन जाते.नवीनच गिर्यारोहण करणार्‍यांनी सोबत वाटाड्या नेणे उत्तम.

http://trekshitiz.com/trekshitiz/marathi/Chanderi-Trek-C-Alpha.html

 

Chanderi Fort Maharashtra
  • There were no results found.
Scroll to top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!