Alang fort

Loading Events

← Back to Events

Alang fort

+ Google Map
Alang Fort,Alang, Ambewadi Maharashtra 422604 India

Alang Fort Height: 1,372 m  is a fort in Nashik district, Maharashtra, India. It is one of the three forts, the others being Madangad and Kulang, in the Kalsubai range of the Western Ghats. They are the most difficult to reach forts in Nasik District. A dense forest cover make these treks difficult. Wikipedia

अलंग (Alang)

Ways To Reach :
Igatpuri/Kasara-Ghoti-Pimpalnermor-Ambevadi :
To reach Alang, one should go to Kasara or Igatpuri and then Ambevadi by the Igatpuri/Kasara-Ghoti-Pimpalnermor route. Bus facility from Ghoti to Ambevadi is also available. Ambevadi is 32 km away from Ghoti. A bus is available at 6 a.m. from Ghoti to Ambevadi. We can easily see Alang, Madan and Kulang from here. From Ambevadi, a way goes to the ridge between Alang and Madan. However this way is quite hectic. Approximately 3 hours are required to reach near the ridge. From the ridge, the fort seen on left is Alang and the one on the right is Madan.

From here two ways go towards Alang.
a) One way descends from the ridge. Within 1 hour we reach at the plateau. Keep Alang at left hand and after 1-hour walk, we reach a cavern. From here we can move further by rock climbing. Then we reach at a flat patch. Keep left and proceed towards the pinnacle. After 10-15 minutes we come at a cave in the fort. Time required to reach here from Ambevadi is approximately 8-9 hours.

http://trekshitiz.com/trekshitiz/Ei/Alang-Trek-A-Alpha.html

पोहोचण्याच्या वाटा :
१) आंबेवाडी मार्गे :-
अलंग किल्ल्यावर जाण्यासाठी इगतपुरी किंवा कसारा गाठावे इगतपुरी/कसारा-घोटी-पिंपळनेरमोर या मार्गे आंबेवाडी गाठावी. घोटी ते आंबेवाडी अशी एस.टी. सेवा देखील उपलब्ध आहे. घोटी ते आंबेवाडी हे साधारण ३२ किमी चे अंतर आहे. घोटीवरुन पहाटे आंबेवाडी ला ६.०० वाजताची बस आहे.

आंबेवाडीतून समोरच अलंग, मदन आणि कुलंग हे तीन किल्ले दिसतात. गावातूनच अलंग आणि मदन किल्ल्याच्या खिंडी पर्यंत जाण्यासाठी वाट आहे. वाट फारच दमछाक करणारी आहे. खिंड गाठण्यास ३ तास लागतात. खिंडीत पोहचल्यावर डावीकडचा अलंग किल्ला, तर उजवीकडचा मदन किल्ला. येथून अलंगवर जाण्यासाठी दोन वाटा आहेत.

अ) एक वाट खिंडीतून समोरच्या दिशेने खाली उतरते. १ तासात आपण खालच्या पठारावर पोहोचतो. येथून अलंगचा कडा डावीकडे ठेवत १ तासात आपण किल्ल्यावरून येणार्‍या तिसर्‍या घळीपाशी पोहोचतो. या घळतीच एक लाकडी बेचका ठेवला आहे. या बेचक्यातून वर गेल्यावर थोडे सोपे प्रस्तरारोहण करावे लागते. पुढे थोडीशी सपाटी लागते.येथून डावीकडे कड्यालगत जाणारी वाट पकडावी. १० ते १५ मिनिटात आपण किल्ल्यावरील गुहेत पोहोचतो. आंबेवाडीतून येथपर्यंत पोहचण्यास ८ ते ९ तास उलटून गेलेले असतात.

ब) खिंडीतून डावीकडच्या वाटेने थोडे पुढे गेल्यावर सोपे प्रस्तरारोहण केल्यावर काही पायर्‍या लागतात. या पायर्‍या चढून गेल्यावर एक ८० ते ९० फूटाचा सरळसोट तुटलेला कडा लागतो. या कड्यावर प्रस्तरारोहणाचे साहित्य वापरून किल्ल्यावर प्रवेश करता येतो. प्रस्तरारोहणाचे तंत्र अवगत असल्याशिवाय या वाटेने जाण्याचे धाडस करू नये. या वाटेने किल्ला गाठण्यास ६ तास लागतात.

http://trekshitiz.com/trekshitiz/marathi/Alang-Trek-A-Alpha.html

Alang Fort

Alang fort
Alang Fort
  • There were no results found.
Scroll to top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!