Should Firefly Camping be banned?

Home Forums General Should Firefly Camping be banned?

Viewing 7 posts - 1 through 7 (of 7 total)
 • Author
  Posts
 • #2335

  There has been a lot of discussion on whatsapp groups on some people wanting to ban firefly camping and firefly festival all together .

  News article

  What do you feel?

  below is the original post share on facebook for the ban on fireflies

  काजव्यांना स्वतःचा प्रकाश आहे. मादीच्या शरीररचनेत प्रकाशाच्या ग्रंथी असतात. त्या ग्रंथींचा प्रकाश त्यांच्या विविध जातींप्रमाणे वेगळा असतो. या चमकीमुळं मादीला आपल्या नराची ओळख पटते. वर्षभर क्वचित दिसणारे काजवे पहिला पाऊस पडताच गवतातून बाहेर पडून लुकलुकू लागतात, तेव्हा नर-मादीचा समागम होतो. काजव्यांच्या प्रकाश देणाऱ्या अवयवांच्या पेशींमधे ‘ल्युसिफेरिन’ नावाचं द्रव्य असतं. त्यात उष्णता नसते. त्याचा प्रकाश थंड असतो .

  साधारण मे महिन्याच्या अखेरीस काजव्यांनी बहुतांश पश्चिम घाट उजळून निघतो हा काळ त्यांच्या समागणाचा आणि प्रजननाचा महत्वपुर्ण असतो. निसर्गचक्रात ह्या सोहळ्याचे आपण शब्दात वर्णन करू शकत नाही. म्हणून की काय मागील काही वर्षांत अमाप जथ्थे ह्या सोहळ्याचे साक्षीदार होण्यासाठी ह्या डोंगरदर्यात आदळू लागले. हातात टॉर्च, कॅमेराने फ्लॅश, गोंगाट, स्पीकरवर गाणी आणि गर्दी ह्यामुळे आज काजवा धोक्यात येऊ लागलाय हे वास्तव आहे.
  काजवा आपण नाही पाहिला तरी त्याला फरक पडणार नाही पण त्याच्या अस्तित्वाच्या महत्वपूर्ण काळात आपले तिथं अनेक संख्येने हजर असणे त्यासाठी हानिकारक आणि निसर्गाशी गद्दारी आहे. आपल्या तिथं असण्याने त्यांच्या दैनंदिन जीवनात कळत नकळत अनेक अडथळे निर्माण होत असतात. आपल्या घरात अनोळखी माणसाने डोकावले तरी तो माणूस असून आपली सटकते इथे तर आपण त्यांच्या दैनंदिन जीवनात हस्तक्षेप करतोय बघा .

  आज सर्वत्र काजवा महोत्सवाचे पेव फुटले आहे. सोहळ्याच्या नावाने चाललेला काजव्यांचा बाजार आपण थांबवायला हवा नाहीतर उद्या हा कीटक नाहीसा होईल जो आपण कितीही पैसे देऊ करून पुन्हा निर्माण करू शकत नाही. आजून वेळ गेलेली नाही. उदाहरण सांगतो, मी स्वतः कास पठार परिसरात राहणारा आहे. सुरवातीला कास पठाराचे अप्रूप सर्वांना वाटायला लागले कालपरत्वे आज ह्या पठाराची बेशिस्त माणसांच्या झुंडीने लचके तोडले हे आपण सर्व जाणतो आहोत. पूर्वी माझ्यासारखे स्थानिक तरुण अभिमानाने सांगायचे पण आज फुलांच्या अस्तित्वासाठी, त्यांना जपण्यासाठी कुणालाच सांगत नाहीत कारण पुन्हा आपल्या साह्याने लोकं येतील ही भीती मनात कायम असते. ‘कासच्या फुलांना मोकळा श्वास घेऊ द्यात’, #SaveKas, ‘कासला येऊ नका’, ह्यासारख्या चळवळी सोशलमीडिया मार्फत आम्ही तरुण चालवत असतो. आता वेळ निघून गेली आहे जी वेळ कासच्या फुलांच्या वाट्याला आपण आणली ती काजव्यांचा वाटयाला येऊ नये हे मनोमन वाटत राहते. महोत्सवाचे थोतांड बंद व्हावे हे इच्छा आता प्रबळ आहे ह्यासाठी आपण सर्वांनी साथ द्यावी .
  Post sabhar-Ravindra Shrirang Shedge
  https://www.facebook.com/Laibharimanus
  https://www.facebook.com/Dongaryatra-डोंगरयात्रा-927369180764690/

  #laibharimanus
  #Dongaryatra
  #savefirefly
  #banfireflyevents

  #3532

  Effect of Camera Illumination on Flashing Behavior of Pteroptyx malaccae (Coleoptera: Lampyridae)
  By Anchana Thancharoen and Sirima Masoh

  The results of the study showed that camera flashes affect temporarily the flashing behavior of Pteroptyx fireflies.

   

  https://www.google.com/amp/s/relay.nationalgeographic.com/proxy/distribution/public/amp/2016/07/fireflies-lights-mating-behavior

   

  Photinus fireflies shows that females are very picky during the on-wing stage of courtship. These females will only flash a response toward select males that light up with especially attractive courtship flashes. After a lengthy back-and-forth exchange, the flashing stops, the lights go out, and firefly pairs spend the night together.

  https://www.sciencedaily.com/releases/2012/06/120626092710.htm

  This indicates that courtship behavior of fireflies is getting disrupted by the LED floodlights,

  Haynes proposes that people lessen their outside lighting usage when possible.

  Firefly populations decline as outdoor lighting upsets mating rituals

  Photinus pyralis females emit response flashes exclusively to simulated male flashes of wavelengths longer than 480 nm, even though their eyes are sensitive to UV light

  A. ficta is not visually responsive to red wavelengths. However, short wavelength ambient light (including blue) significantly affects their signaling behavior, inducing increased flash intensity as well as decreased flash frequency.

  fireflies do not engage in courtship activity during their subjective daytime

  A. ficta specimens stopped flashing under bright (10×) exposures (1× and 10× exposures roughly correspond to 20 and 200 lux

  https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0191576

  https://www.google.com/amp/s/relay.nationalgeographic.com/proxy/distribution/public/amp/2016/07/fireflies-lights-mating-behavior

  https://whyfiles.org/2012/love-life-of-the-firefly/index.html

  There is a lot more light pumped out into these habitats [now],” Branham explains. “Each firefly species has a specific time of night [when] they try to find a mate, and they can tell what time [to come out] based on how dark it is.” https://www.pri.org/stories/2014-07-16/fireflys-blink-everyones-favorite-summer-mating-dance

  Scientists aren’t completely sure how this is affecting fireflies—extensive studies on the effects of light pollution on firefly populations haven’t been completed yet. But firefly behavior has been observed to be affected by bright lights at night

   

  Turn off your exterior lights at night

  https://www.firefly.org/light-pollution.html

   

  Stray light, fireflies, and fireflyers James E. Lloyd Fireflies (Lampyridae, Coleoptera) that use their chemiluminescence for sexual communication have a number of attributes that make them good as well as unique subjects when considering the effects of artificial light in natural environments. First, fireflies may be expected to have inappropriate “innate” responses to foreign light similar to those that occur in other organisms, but because of their conspicuous luminescent signals, some alterations may be more easily monitored and quantified. Second, because much of firefly life activity is mediated through their own pinpoints of light in otherwise dimly lit or dark environments, firefly relationship to light is virtually unique in the terrestrial world; thus, foreign light will have even more serious consequences for them, and they provide a special case for study. Fireflies may be useful as model systems for the study of the long- and short-term consequences of ecological insults that occur in combination. Third, because of their unique place in human culture, fireflies can be used as subjects as well as icons when educating and enlisting the help of the public, especially children and older students, and for reminding them of the continuing attention that is required to improve and then maintain healthy natural environments

  https://www.urbanwildlands.org/Resources/ECANLProgram.pdf

  AFIELD EXPERIMENT ON THE EFFECT OF INTRODUCED LIGHT POLLUTION ON
  FIREFLIES (COLEOPTERA:LAMPYRIDAE)

  typical urban environment is 0.2 lux, which is the same as a full moon (Hagen and Viviani 2009). The average amount of direct urban lighting from streetlights is around 10 lux (Gaston et al. 2014). Thus, this study introduced an artificial light intensity (1.2 lux) slightly more intense than a full moon, but not as bright as a streetlight.

  The results from this preliminary study seem to support that some lampyrid species reduce their
  flash frequency in the presence of an introduced light source. Decline in flash frequency could lead
  to a decline in breeding frequencies (and in sub- sequent fitness) because males would presumably
  be unable to find females in the presence of the introduced light. The decreased breeding frequen-
  cies could, in turn, lead to a decrease in future lampyrid populations.

  https://www.researchgate.net/publication/299356045_A_Field_Experiment_on_the_Effect_of_Introduced_Light_Pollution_on_Fireflies_Coleoptera_Lampyridae_in_the_Piedmont_Region_of_Maryland

  The main finding of this study is the influence of artificial nightlight (multi metal vapor spotlights direct illumination of 4.45 lux in T0 ≈ 60 m) on Photinus sp1 occurrence based on its flashing activity.

  Our findings illustrate the negative effect of artificial light on the activity of a Photinus species, thus providing a first quantitative evidence of artificial night lighting effects on firefly occurrence. We also propose fireflies as bioindicators and flagship species among nocturnal insects. Besides contributing to the promotion of the awareness regarding photopollution, this and complementary studies can hopefully provide subsidies to support stakeholders on creation of laws concerning artificial night lighting.

  https://file.scirp.org/Html/4-1270093_53614.htm

   

  #3534

  COMMON NAME: Fireflies

  SCIENTIFIC NAME: Lampyridae

  TYPE: Invertebrates

  DIET: Omnivore

  AVERAGE LIFE SPAN: About 2 months

  SIZE: Up to 1 inch

  There are about 2,000 firefly species. These insects live in a variety of warm environments, as well as in more temperate regions, and are a familiar sight on summer evenings. Fireflies love moisture and often live in humid regions of Asia and the Americas. In drier areas, they are found around wet or damp areas that retain moisture.

  https://www.nationalgeographic.com/animals/invertebrates/group/fireflies/

  Scientific classification
  Kingdom:
  Animalia
  Phylum:
  Euarthropoda
  Class:
  Insecta
  Order:
  Coleoptera
  Superfamily:
  Elateroidea
  Family:
  Lampyridae
  Latreille, 1817
  Subfamilies
  Cyphonocerinae
  Lampyrinae
  Luciolinae
  Ototretinae (disputed)
  Photurinae

  https://en.wikipedia.org/wiki/Firefly

  #3535

  Turn off outside lights at night.
  Fireflies use their flashing lights to signal each other, attract mates and warn of danger. While the science is still preliminary, it’s likely that human light pollution can disrupt their flashes—making it harder for fireflies to find mates and breed. This leads to fewer fireflies mating and smaller numbers in subsequent generations. You can make your yard a haven for fireflies by turning off exterior and garden lights, and drawing your blinds at night so that interior light doesn’t brighten your yard too much.

  Let logs and litter accumulate.
  Some species of firefly larvae grow up in rotten logs and the litter that accumulates beneath the forest canopy. To encourage their growth, plant some trees on your property. If you have trees in your yard, consider leaving some natural litter around them to give firefly larvae a place to grow.

  Create water features in your landscape.
  Most species of fireflies have one thing in common: they thrive around standing water and marshy areas. Ponds, streams and rivers can all provide good habitats for fireflies, but even a small depression full of water can cause them to congregate. Build a small pond or divert a small stream to run through your property, and it’s more likely you’ll see fireflies at night. Chemically treated swimming pools aren’t a good substitute; fireflies are believed to eat the smaller insects, grubs and snails that thrive in natural ponds and streams, and these don’t live in chlorinated environments.

  https://www.firefly.org/how-you-can-help.html

  #3537

  Luciola substriata is a species of firefly found in India

  https://en.wikipedia.org/wiki/Luciola_substriata

  Peroptyx. Species within this group are mainly found in tropical Asia. Groups of fireflies will synchronize their flashes until thousands are all flashing to the same rhythm, producing a stunning display.

  Luciola. These fireflies are sometimes known as “Japanese fireflies,” although they’re also found in Asia and more rarely in southern Europe and Africa. In Japanese traditional culture, they are believed to represent the souls of the dead.

   

  Indian species of the firefly Luciola praeusta https://en.wikipedia.org/wiki/Luciola_substriata

  Luciola praeusta Kiesenwetter 1874 (Coleoptera : Lampyridae : Luciolinae).

  Luciola praeusta Kiesenwetter

  https://www.natureasia.com/en/nindia/article/10.1038/nindia.2010.88

  #3542

  As in the results of the current study, the tested fireflies in the experiment could prove that the temporary receiving of camera illumination did not cause firefly deaths.

  . The impact levels depend on illumination types related to light intensity, wavelength, etc.

  These results indicated that the firefly could adapt their flashing behavior when any strong interferences are encountered.

  Our finding suggests that the impact of understanding would be a useful knowledge for raising public awareness in firefly tourism activity. Besides the effect from camera illumination, the other sources of light should be concerned for firefly conservation.

  https://www.intechopen.com/online-first/effect-of-camera-illumination-on-flashing-behavior-of-pteroptyx-malaccae-coleoptera-lampyridae

  #3625

  Firefly luciferin is the luciferin found in many Lampyridae species. It is the substrate of beetle luciferases (EC 1.13.12.7) responsible for the characteristic yellow light emission from fireflies, though can cross-react to produce light with related enzymes from non-luminous species.[3] The chemistry is unusual, as adenosine triphosphate (ATP) is required for light emission, in addition to molecular oxygen.[4]
  https://en.wikipedia.org/wiki/Luciferin
  https://en.wikipedia.org/wiki/Firefly_luciferin

  Representing an estimated 2,000 species of luminous beetles (Coeleoptera), are three families: Lampyridae (the true fireflies), Phengodidae (click beetles), and Elateridae (glow-worms).
  http://photobiology.info/Branchini2.html
  http://photobiology.info/Branchini2.html

  When oxygen combines with calcium, adenosine triphosphate (ATP) and the chemical luciferin in the presence of luciferase, a bioluminescent enzyme, light is produced.
  https://www.scientificamerican.com/article/how-and-why-do-fireflies/?redirect=1

  Firefly Males will take flight and emit flashes that vary species to species with respect to color, rate, length, and intensity of light pulse.
  http://bioweb.uwlax.edu/bio203/2011/smith_ash2/reproduction.htm

  fireflies, which are actually a type of beetle, share a relationship with weather that goes deeper than the summer solstice. Their larvae live underground during winter, mature during spring, and then emerge in early summer anywhere from the third week in May to the third week in June.fireflies love warm, humid weather. It helps them to survive.

  When Will The Fireflies Light Up Your Back Yard?

  In mid-summer, mated females will deposit about 100 spherical eggs, singly or in clusters, in the soil or near the soil surface. Fireflies prefer moist soils, and will often choose to place their eggs under mulch or leaf litter, where the soil is less likely to dry out.
  Typically, the male flies low to the ground, flashing a signal with the light organ on his abdomen, and a female resting on vegetation returns his communiqué.
  https://www.thoughtco.com/life-cycle-fireflies-lightning-bugs-1968137

  female fireflies mate with a bunch of different males. it was not known that so many females mated with multiple males.”

  In a monogamous female, only one male’s sperm could reach the egg. But for polyandrous females, sperm competition and processes inside the female also play a role.
  https://whyfiles.org/2012/love-life-of-the-firefly/index.html

  Most females that flash have a lamp that’s “shorter, paler, and simpler” than the males, according to Faust. But these so-called femme fatales can perform an array of robust flashes meant to mimic the come-hither calls of females from other firefly species.
  https://www.smithsonianmag.com/science-nature/illuminating-secret-language-lightning-bugs-180963900/

  types of fireflies
  Phausis reticulata
  Phausis reticulata
  Common eastern firefly
  Common eastern firefly
  Lampyris noctiluca
  Lampyris noctiluca
  Luciola lateralis
  Luciola lateralis
  Photuris
  Photuris
  Lampyris
  Lampyris
  Lampyrinae
  Lampyrinae
  google

Viewing 7 posts - 1 through 7 (of 7 total)
 • You must be logged in to reply to this topic.